Gần 300 đảng viên dự Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ 3, 09.06.2015 | 16:46:15
502 lượt xem

Ngày 10-6, 289 đại biểu đại diện cho hàng ngàn đảng viên Thành phố Thái Bình sẽ về dự Đại hội lần thứ XXVII Đảng bộ Thành phố Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 với niềm vinh dự, tự hào về những kết quả đạt được và cả những kỳ vọng về một kỳ Đại hội đổi mới toàn diện, hứa hẹn mang đến cho Thành phố Thái Bình một diện mạo mới, sức sống mới về một Thành phố phát triển toàn diện trong tương lai.


Đại biểu tại phiên họp trù bị

Đại hội Đảng bộ Thành phố Thái Bình lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, xây dựng thành phố Thái Bình theo hướng hiện đại, văn minh".

Tại Đại hội sẽ thảo luận xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động  và sử hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiếp tục rà soát quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch ngành, quy hoạch chi tiết để quản lý, phân kỳ đầu tư và tổ chức thực hiện.

Nhiều đại biểu cũng cho rằng cần hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, mở rộng và phát triển nông nghiệp hàng hóa có giá trị. Đổi mới công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tạo việc làm, an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu xây dựng Thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại 1 giàu đẹp, văn minh.

Ngày 10-6, Đại hội Đảng bộ Thành phố Thái Bình lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) khai mạc phiên họp chính thức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

                                                               Hữu Phước

 

  • Từ khóa