Kế hoạch sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị định số 45 của Chính phủ

Thứ 3, 09.06.2015 | 07:41:39
358 lượt xem

Kế hoạch sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

                                                     Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa