Giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2014

Thứ 4, 15.10.2014 | 10:40:40
822 lượt xem

Sáng ngày 15/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

9 tháng năm 2014, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trật Tổ quốc, đoàn thể tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ban Nội chính Tỉnh ủy tích cực, chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Các ngành trong Khối nội chính chủ động nắm và kiểm soát tình hình tại các địa bàn trọng điểm, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền  có chủ trương xử lý kịp thời các vụ việc có liên quan đến an ninh: nông thôn, tôn giáo, tư tưởng văn hóa, kinh tế, tuyến biên giới biển và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Công tác phòng chống tham nhũng được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, triển khai đúng quy định, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Nghị quyết TW4 (khóa 11) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Công tác thanh, kiểm tra, giám sát và cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên. Các cơ quan Nhà nước đã công khai quy định, quy trình giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch nên không phát sinh những vụ việc phức tạp. Qua đó từng bước góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Phái biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trật Tổ quốc, đoàn thể tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở. Phát động phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự", đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong Khối nội chính và ngành có liên quan. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc, kéo dài. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho Đại hội Đảng các cấp. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác nội chính.

                                                                                          Hữu Phước

 

 

 

 

  • Từ khóa