Kiểm tra công tác thi hành Điều lệ Đảng

Thứ 2, 16.06.2014 | 17:34:15
806 lượt xem

Chiều ngày 16/6, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Đắc – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thi hành Điều lệ Đảng. Đồng chí Phạm Văn Ca – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

 

Đồng chí Phạm Văn Ca – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo công tác thi hành Điều lệ Đảng.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thi hành Điều lệ Đảng khóa XI. Cùng với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thường xuyên quan tâm tới công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ có chuyển biến tích cực. Chỉ đạo đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  Chỉ đạo các giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực. Từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Phạm Văn Đắc – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phạm Văn Đắc - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Kỉnh ủy yêu cầu các thành viên trong Ban cán sự Đảng UBND tỉnh: tập trung làm rõ những vấn đề tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Điều lệ Đảng; khắc phục những khó khăn cụ thể ở các tổ chức Đảng, Đoàn cơ sở trong việc thực hiện phân cấp quản lý cán bộ để Đoàn kiểm tra tổng hợp, có đề xuất, kiến nghị cụ thể báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Mai Liên 

  • Từ khóa