Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Khóa 1

Thứ 2, 16.06.2014 | 10:46:06
954 lượt xem

Sáng ngày 16/6, Ban thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ bộ dự nguồn Khóa 1, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, đại biểu Ban tổ chức Trung ương tới dự.

Lớp bồi dưỡng cán bộ bộ dự nguồn Khóa 1 nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 85 học viên. Khóa học diễn ra trong thời gian 45 ngày. Các học viên được Giáo sư, Tiến sĩ của Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt 5 học phần gồm 19 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Thế giới đương đại. Đồng thời tìm hiểu, nghiên cứu thêm 6 nội dung về các báo cáo bổ trợ. Cũng trong thời gian Khóa học, học viên đi thực tế tại các xã đang gặp nhiều khó khăn về xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng Khóa học, lãnh đạo Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: việc tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ bộ dự nguồn nhằm bổ sung, cập nhật có tính hệ thống những kết quả nghiên cứu mới nhất về Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tình hình Thế giới đương đại. Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ CNXH ở nước ta, đặc biệt những quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách đặt ra trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020. Cung cấp một cách có hệ thống những kiến thức hiện đại về khoa học lãnh đạo, quản lý, góp phần hình thành tầm nhìn và tư duy chiến lược của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh. Nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng thông qua các bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác.

 Với ý nghĩa đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các học viên tham gia Khóa học nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác học tập, sắp xếp, bố trí công việc để tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

 

                                                         Hữu Phước 

  • Từ khóa