Đại hội MTTQ tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Thứ 6, 13.06.2014 | 10:47:59
682 lượt xem

Sáng ngày 13/6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Thái Bình, UBMTTQ tỉnh long trọng tổ chức Đại hội MTTQ tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam; đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu UBMTTQ các tỉnh trong khu vực và 296 đại biểu ưu tú tới dự.


Các đại biểu làm lễ chào cờ

Với chủ đề " Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của MTTQ Việt Nam, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình giàu mạnh, phát triển bền vững", Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVII có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI, đề ra chương trình hành động của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019. Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã cụ thể hóa chương trình công tác của UBTWMTTQ Việt Nam, bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh uỷ. Từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chương trình, phong trào, các cuộc vận động; tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác Mặt trận đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét, ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân. Tiêu biểu tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là chương trình làm nhà cho hộ nghèo.

5 năm qua, toàn tỉnh huy động gần 47 tỷ đồng làm mới và sửa chữa trên 2.300 ngôi nhà cho hộ nghèo; thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, xây dựng nếp sống văn minh; đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường; tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Vị thế, uy tín của MTTQ trong xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo sự đồng thuận và thống nhất trong hành động của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Hoạt động của MTTQ các cấp góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh.

                                                                     Hữu Phước

  • Từ khóa