Thường trực Tỉnh ủy họp bàn một số nội dung quan trọng

Thứ 5, 12.06.2014 | 09:06:28
898 lượt xem

Ngày 12/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu đã nghe và cho ý vào 8 nội dung quan trọng: Đề án luân chuyển cán bộ cấp phòng trong hệ thống chính trị. Quy định quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh Thái Bình. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; cơ chế chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, hiệu quả đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp từ năm 2010 - 2014. Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới" và Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2011 - 2020". Báo cáo về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng kè để nâng bãi trồng cây chắn sóng phòng chống bão khu vực đê biển 6 và đê biển 5 thuộc xã Đông Minh và xã Nam Thịnh ( huyện Tiền Hải). Đề án xây dựng Tượng đài "Mẹ Việt Nam Anh hùng" tại Thành phố Thái Bình. Đồng thời thảo luận phân công chuẩn bị tham mưu triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: việc điều động luân chuyển cán bộ nhằm đào tạo bồi dưỡng, rèn luyện thử thách cán bộ; tạo điều kiện để cán bộ lãnh đạo trong quy hoạch được học tập, bổ sung thêm kiến thức, tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, quản lý; tạo nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài cho tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện tăng cường cán bộ cho một số đơn vị, nhất là những đơn vị có điều kiện làm việc khó khăn, phức tạp. Xóa bỏ quan điểm, thói quen ngại rèn luyện, ngại phấn đấu, tạo sự đột phá trong công tác cán bộ.

 Đồng chí yêu cầu công tác luân chuyển cán bộ bảo đảm giúp cán bộ có điều kiện phát huy năng lực, sở trường, từng bước hoàn thiện trong quá trình thực hiện luân chuyển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tiếp thu, tổng hợp ý kiến xác đáng của đại biểu để bổ sung và hoàn thiện các Quyết định, Quy chế.

Về nội dung Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, cơ chế chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, hiệu quả đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp từ năm 2010 - 2014, đồng chí yêu cầu Đoàn giám sát tiếp thu ý kiến của đại biểu, bổ sung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực thu hút đầu tư, quản lý ngành nghề sản xuất kinh doanh, hiệu quả đầu tư, công tác cải cách hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ công chức trong lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, đề các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Liên quan đến Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới" và Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2011 - 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, nợ đọng bảo hiểm xã hội. Đặc biệt trong lĩnh vực khám bệnh bảo hiểm y tế, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực này.

 Việc xin chủ trương đầu tư xây dựng kè nâng bãi trồng cây chắn sóng phòng chống bão khu vực đê biển 5 và đê biển 6 thuộc 2 xã Đông Minh và Nam Thịnh của huyện Tiền Hải, đồng chí cơ bản nhất trí với chủ trương này và giao cho UBND tỉnh chỉ đạo huyện Tiền Hải cùng các ngành triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm và an toàn. Các ngành chức năng liên quan phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách sử dụng quỹ đất mới tạo lập cho hiệu quả, đúng mục đích.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với chủ trương xây dựng Tượng đài "Mẹ Việt Nam Anh hùng" tại Thành phố Thái Bình. Giao cho Thành phố tổng hợp ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện Đề án đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của Thành phố. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VHTT & DL phối hợp cùng Thành phố xây dựng Đề án.

 Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ.

                                                                            Hữu Phước 

  • Từ khóa