Kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng bộ huyện Kiến Xương và Hưng Hà

Thứ 3, 10.06.2014 | 16:59:40
4,185 lượt xem

Chiều ngày 10/6, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Kiến Xương kiểm tra, khảo sát việc thực hiện thi hành Điều lệ Đảng.Thời gian qua, việc học tập, quán triệt, triển khai Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương đã được cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ huyện Kiến Xương thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ thời gian và chất lượng. Sau khi quán triệt, nhận thức của cấp ủy các cấp và đảng viên về Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương được nâng lên. Đội ngũ đảng viên cơ bản nắm chắc được nhiệm vụ, quyền của đảng viên và các Quy định thi hành Điều lệ Đảng. Các nội dung về đảng viên, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, nhiệm vụ kiểm tra giám sát; khen thưởng, kỷ luật và những nội dung trong Điều lệ, trong quy định thi hành Điều lệ Đảng được cấp ủy từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, đúng quy định đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc tổng kết, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Đồng chí ghi nhận những kết quả trong việc quán triệt, triển khai thực hiện, thi hành Điệu lệ Đảng của Đảng bộ huyện Kiến Xương trong thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng việc quán triệt, triển khai thi hành Điều lệ Đảng có lúc, có nơi chưa thật sự sâu sắc. Tỷ lệ đảng viên học tập, quán triệt Điều lệ chưa cao, một số cán bộ đảng viên chưa nắm vững, nhận thức và thực hiện chưa nghiêm túc Điều lệ Đảng còn để xảy ra sai phạm phải xử lý kỷ luật. Việc thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng ở một số Đảng bộ, Chi bộ chưa nghiêm; ý thức sinh hoạt của đảng viên chưa cao; nội dung sinh hoạt còn đơn điệu; chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức cơ sở Đảng còn mang tính hình thức. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của huyện về một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.  

Chiều ngày 10/6, Đoàn kiểm tra của Ban thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Hưng Hà về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thi hành Điều lệ Đảng khóa XI. Cùng đi  có đồng chí Đặng Trọng Thăng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 Hiện nay, Đảng bộ huyện Hưng Hà có 62 tổ chức cơ sở Đảng với tổng số trên 12.600 đảng viên. Thời gian qua, Ban thường vụ Huyện ủy Hưng Hà thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra thực hiện một số nội dung của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc quản lý, phân công công tác cho đảng viên. Sau kiểm tra có thông báo kế quả và chỉ đạo khắc phục tồn tại, yếu kém. Hàng năm, các tổ chức Đảng đều thực hiện việc tự phê bình, phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XI; kiểm tra tổ chức Đảng, cấp ủy Đảng từng cấp trong việc bảo đảm các quyền của đảng viên được quy định tại điều 3 của Điều lệ Đảng; kiểm tra công tác kết nạp đảng viên, quy định về những điều đảng viên không được làm; kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy của Đảng ở các cấp. Trong 4 năm ( từ 2010 – 2013), công tác phê bình, tự phê bình trong toàn Đảng bộ huyện được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến, làm rõ thêm một số vấn đề trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thi hành Điều lệ Đảng khóa XI tại huyện Hưng Hà. Qua đó, huyện Hưng Hà tiếp tục thi hành Điều lệ Đảng khóa XI đạt kết quả cao, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Hữu Phước - Hương Sen

 

 

  • Từ khóa