Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Thứ 2, 02.06.2014 | 17:36:43
677 lượt xem

Sáng ngày 2/6, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú khóa 1 năm 2014.

 

Trong thời gian 5 ngày, 190 đoàn viên ưu tú và quần chúng tích cực đang công tác tại 44 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình được học học 5 chuyên đề gồm: Lịch sử Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản về điều lệ Đảng CSVN; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng CSVN.

Trên cơ sở bồi dưỡng nhận thức về Đảng, mỗi học viên xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, phấn đấu rèn luyện tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực chuyên môn cao. Từ đó, xây dựng cho mình hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng CSVN, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ  Tổ Quốc.

Trần Nam

  • Từ khóa