Sửa đổi Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư

Thứ 2, 02.06.2014 | 17:21:51
603 lượt xem

Chiều ngày 2/6, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc họp nghe Văn phòng UBND tỉnh báo cáo sửa đổi Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Sinh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đề xuất sửa đổi, bổ sung một số Quy định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh như: thực hiện cùng thời điểm, giảm bớt thời gian chuẩn bị các thủ tục hành chính của nhà đầu tư ( thủ tục phê duyệt bản vẽ địa điểm thực hiện dự án; thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; thủ tục môi trường; thủ tục phê duyệt phương án cải tạo lớp đất mặt đối với dự án sử dụng đất trồng lúa; thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy và thủ tục cấp phép xây dựng). Sửa đổi quy trình xác nhận, thẩm định và phê duyệt bản vẽ địa điểm thực hiện dự án. Giảm thời gian thực hiện một số thủ tục. Đề xuất điều chỉnh quy trình thực hiện thủ tục ưu đãi hỗ trợ đầu tư.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát hoàn thành các nội dung công việc đã nêu trong báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh  trước ngày 9/6 để Văn Phòng UBND tỉnh tổng hợp ý kiến; báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 02/2014 cho phù hợp; hoàn thành trước ngày 20/6 để sớm triển khai thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào bộ phận một cửa liên thông. Mục đích nhằm rút ngắn tối đa thời gian, đơn giản thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh, chính xác, an toàn, đúng pháp luật; nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh.

                                    Duy Huy

 

 

  • Từ khóa