Thành phố Thái Bình thu hút gần 190 dự án đầu tư

Thứ 4, 11.12.2019 | 10:10:42
144 lượt xem

Nhờ tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năm 2019, thành phố Thái Bình thu hút gần 190 dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.

Đến nay, có 168 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động; góp phần gia tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, nâng tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 37.600 tỷ đồng, tăng trên 16% so với năm ngoái. 

Năm tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao vào đầu tư lấp đầy các khu, cụm công nghiệp; tập trung các giải pháp tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp; thường xuyên đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một cách thực chất cho các doanh nghiệp trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến công, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường.

Duy Huy 

  • Từ khóa