Kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận 2 huyện Vũ Thư và Đông Hưng đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 5, 05.12.2019 | 17:13:53
174 lượt xem

Chiều 5-12, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 -2020 chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo và lãnh đạo một số địa phương liên quan để nghe báo cáo, đánh giá kết quả thẩm tra hồ sơ và bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Vũ Thư, huyện Đông Hưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Huyện Vũ Thư có 29/29 xã đã được UBND tỉnh Thái Bình công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời hoàn thành 9 tiêu chí cấp huyện. Phấn đấu đến năm 2020, huyện có ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

Trong khi đó, huyện Đông Hưng có 43/43 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thiện xong 9 tiêu chí cấp huyện. Phấn đấu đến năm 2020, huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,5%. Đoàn thẩm tra cấp tỉnh đã tiến hành thẩm tra, báo cáo UBND tỉnh Thái Bình trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Vũ Thư và huyện Đông Hưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thống nhất quan điểm 2 huyện Vũ Thư và Đông Hưng đều đã đạt 9 tiêu chí cấp huyện theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên qua thẩm định còn có một số vấn đề mà 2 địa phương này và các ngành cần quan tâm:

Video: 120519_OTHANG2.mp4

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình lưu ý 2 huyện cần chú ý đến vấn đề tổ chức sản xuất, nhất là các mô hình mới, cách làm mới, từ đó có thể nâng cao thu nhập cho người dân. Về tiêu chí hộ nghèo, ranh giới giữa hộ nghèo và cận nghèo còn mong manh, do đó phải hết sức quan tâm đến vấn đề này. Ngoài ra, cần chú ý đến các tiêu chí như môi trường, nợ xây dựng cơ bản, tỷ lệ hài lòng của người dân.

 Đồng chí yêu cầu 2 huyện cần khắc phục những tồn tại hạn chế, làm thế nào trước và sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các tiêu chí này là bền vững. Giao đoàn thẩm tra cấp tỉnh hoàn chỉnh lại báo cáo theo hướng kết luận từng tiêu chí đối với các huyện và nêu rõ những vấn đề cần lưu ý.

 Kết quả bỏ phiếu, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thái Bình thống nhất đề nghị Trung ương xét công nhận 2 huyện Vũ Thư và Đông Hưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019./.

Cao Biền

  • Từ khóa