Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài nguyên và môi trường

Thứ 2, 02.12.2019 | 15:48:42
89 lượt xem

Sáng 2-12, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo những vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Dự họp có đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Một số vướng mắc hiện nay mà ngành Tài nguyên và Môi trường đang gặp phải là việc ban hành các văn bản hướng dẫn xử lý chuyển tiếp về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật quy hoạch chưa kịp thời nên gặp khó khăn trong việc tham mưu xử lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện. Thu hồi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án còn gặp khó khăn. Về khoáng sản, các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã chưa quyết liệt thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại các sông và ven biển. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, việc thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt chưa triệt để, lò đốt rác xuống cấp…

Sau khi nghe các đại biểu phân tích những vấn đề liên quan và đề xuất hướng giải quyết vướng mắc của ngành Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ghi nhận những nỗ lực của Sở Tài nguyên và Môi trường khi đã làm tốt chức năng tham mưu trong bối cảnh ngành có nhiều lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều đối tượng. Tuy nhiên khối lượng công việc lớn, tính chất công việc phức tạp, yêu cầu cao nên vẫn còn một số tồn tại hạn chế:

Video: 120219_OTHANG.mp4

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương bổ sung các giải pháp làm tốt hơn công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt kết luận của Thanh tra Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Tham mưu và đề xuất UBND tỉnh các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ sinh hoạt, vấn đề quy hoạch khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vấn đề xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp, vấn đề thành lập tổ công tác liên ngành xử lý ô nhiễm môi trường. Tham mưu việc xây dựng trạm quan trắc môi trường tự động và giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại một số nơi như trang trại bò xã Hồng Minh, cụm công nghiệp Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà. 

Ngoài ra, Sở cần làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Đối với các sở ngành liên quan, giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp tham mưu UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt mức hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi đảm bảo sinh kế, đồng thời ban hành hướng dẫn thực hiện đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm đối với các trường hợp người bị thu hồi đất có nhu cầu được đào tạo nghề./. 

Cao Biền 

  • Từ khóa