Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài nguyên và môi trường

Thứ 2, 02.12.2019 | 10:18:35
77 lượt xem

Sáng 2-12, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo những vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Dự họp có đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Một số vướng mắc đang gặp phải hiện nay của ngành Tài nguyên và Môi trường là việc ban hành các văn bản hướng dẫn xử lý chuyển tiếp về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật quy hoạch chưa kịp thời nên gặp khó khăn trong việc tham mưu xử lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện. Đối với công trình dự án sử dụng trên 10ha đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, hầu hết các dự án dự kiến trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp khi quy hoạch chi tiết chưa được phê duyệt, do đó số liệu diện tích giữa hồ sơ tài liệu dự án với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp có sự chênh sai số liệu. Thu hồi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án còn gặp khó khăn. 

Về khoáng sản, các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã chưa quyết liệt thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại các sông và ven biển. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 245 bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt nằm trong quy hoạch nông thôn mới và 100 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt rác kết hợp chôn lấp đang hoạt động, việc thu gom xử lý vẫn không triệt để, lò đốt rác xuống cấp… 

Trên cơ sở yêu cầu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, các sở, ngành có liên quan tham gia ý kiến trong việc giải quyết vướng mắc của ngành Tài nguyên và Môi trường./.

Cao Biền 

  • Từ khóa