Phổ biến Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)

Thứ 6, 08.11.2019 | 10:16:51
28 lượt xem

Thái Bình có nhiều mặt hàng xuất khẩu sang EU hàng năm như may mặc, da giày, thuỷ sản... Khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh. Sáng 8-11, Sở Công Thương Thái Bình phối hợp với Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ- ASEAN tổ chức truyền thông, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA).

Hiệp định EVFTA đã được Chính phủ Việt Nam ký kết ngày 30/6/2019, là Hiệp định Thương mại tự do có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất, với 99,2% số dòng thuế sẽ được Liên minh châu Âu (EU) xoá bỏ đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam. 


Hội nghị tập trung phổ biến những nội dung cơ bản như: Tác động của Hiệp định EVFTA đối với một số ngành hàng chủ lực của Thái Bình, cơ hội và thách thức, quy tắc xuất xứ khi xuất khẩu vào thị trường EU. Qua đó làm cơ sở định hướng cho cơ quan quản lí Nhà nước, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là đối với những doanh nghiệp xuất khẩu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang khối thị trường rộng lớn, gồm 28 nước thành viên EU. Đây cũng là thị trường khó tính đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược ngay từ bây giờ và nắm chắc các rào cản kĩ thuật ở thị trường này, nhất là trong bối cảnh bảo hộ thương mại đang diễn ra khá mạnh mẽ.

Tố Uyên

  • Từ khóa