Giám sát kết quả hoạt động công nghiệp thương mại năm 2019 mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp năm 2020

Thứ 5, 07.11.2019 | 16:14:29
57 lượt xem

Chiều 7-11, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát kết quả hoạt động công nghiệp, thương mại năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 tại Sở Công thương.

Từ đầu năm đến nay, sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng khá, thu hút đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Thương mại dịch vụ phát triển ổn định, giá cả được kiểm soát tốt. Dự kiến cả năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Bình đạt khoảng 69.200 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 44.200 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ 700 triệu USD. Ngành công thương đã thực hiện rút ngắn trung bình 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, 94/106 thủ tục hành chính thực hiện giải quyết theo phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm phục vụ hành chính công. 

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát của Ban kinh tế Ngân sách đã đề nghị Sở Công thương tập trung các giải pháp phát triển công nghiệp thương mại năm 2020, trong đó cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thực hiện tốt đề án mỗi xã một sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu cho hàng hóa trong tỉnh Thái Bình./.

Cao Biền

  • Từ khóa