Giải quyết đề nghị của công ty vận tải thủy bộ Hải Hà

Thứ 3, 22.10.2019 | 10:20:24
106 lượt xem

Sáng 22-10, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp thảo luận về phương án xử lý đối với Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Diêm Điền và việc giải quyết đề nghị của Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp

Báo cáo của Sở Tài chính cho biết, theo Quyết định 58 ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020 thì Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Diêm Điền không thuộc danh mục những doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mà thuộc danh mục nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. 

Căn cứ vào các quy định và kết quả xác định giá trị doanh nghiệp nêu trên thì Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Diêm Điền đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần. Do đó, đề nghị UBND tỉnh xem xét trình Chính phủ theo phương án chuyển Công ty Diêm Điền thành công ty cổ phần nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Với phương án cổ phần hóa Công ty Diêm Điền, nếu Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà có nhu cầu khai thác cảng Diêm Điền, đề nghị nghiên cứu, xem xét tham gia mua cổ phần của Công ty Diêm Điền sau khi phương án cổ phần hóa được phê duyệt./.

Thông tin về cuộc họp sẽ tiếp tục được cập nhật trên thaibinhtv.vn Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi

Cao Biền 

  • Từ khóa