Triển khai bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành và huyện thành phố

Thứ 2, 21.10.2019 | 16:24:41
95 lượt xem

Nhằm thúc đẩy, cải thiện chất lượng điều hành, tạo động lực cải cách liên tục, đồng bộ giữa các ngành, các cấp để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, Chiều 21-10, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe Hiệp hội doanh nghiệp báo cáo đề xuất việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, UBND huyện, thành phố của tỉnh Thái Bình.

Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, đến nay đã có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện khảo sát đánh giá về chất lượng điều hành của cấp sở, ngành và UBND cấp huyện. 

Triển khai thực hiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, UBND huyện, thành phố có ý nghĩa thực tiễn trong việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh Thái Bình. Cung cấp cho lãnh đạo tỉnh một số công cụ hiệu quả để giám sát và chỉ đạo cải thiện chất lượng điều hành đối với các sở, ngành, huyện, thành phố. Tạo ra kênh thông tin phản hồi rộng rãi minh bạch và tin cậy để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia ý kiến với chính quyền tỉnh Thái Bình và các sở, ngành trong việc nâng cao chất lượng điều hành và cải thiện môi trường kinh doanh. Đồng thời đây cũng là kênh thông tin giúp cho việc nắm bắt thường xuyên các khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp để có các giải pháp tháo gỡ kịp thời, hiệu quả. 

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, việc xây dựng Bộ chỉ số có tác dụng rất lớn trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và  nâng cao năng lực cạnh tranh.

Video: 102119_OTHANG.mp4

Để xây dựng bộ chỉ số hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hiệp hội doanh nghiệp chuẩn bị chu đáo về nội dung, cách làm sao cho tin cậy thông tin minh bạch, khách quan. Các chỉ số cần dựa trên cơ sở phân tích đánh giá tại các tỉnh, thành phố đã triển khai và tình hình thực tế ở tỉnh Thái Bình hiện nay, thống nhất giao Hiệp hội doanh nghiệp chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, UBND huyện, thành phố. Đồng ý cho Hiệp hội doanh nghiệp thuê tư vấn độc lập để khảo sát đánh giá về Bộ chỉ số này, đồng thời sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến trong tháng 11 sau khi đã có đủ các nội dung cần thiết./.

Cao Biền

  • Từ khóa