Thụy Phúc: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Thứ 3, 17.09.2019 | 17:32:58
96 lượt xem

Lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế làm mục tiêu hàng đầu để nâng cao đời sống và thu nhập cho nhân dân. Từ đó, người dân có nguồn lực để đóng góp, xây dựng các công trình phúc lợi, phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây là 1 trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm được xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy triển khai hiệu quả trong thời gian qua, góp phần đắc lực cho công cuộc xây dựng NTM và NTM nâng cao của địa phương.

Từ nguồn lực xã hội hóa, Thụy Phúc hoàn thành 11/11 tiêu chí NTM nâng cao

Để hoàn thành tốt giải pháp này, xã Thụy Phúc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi nâng cao năng suất và giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, địa phương thu hút các doanh nghiệp về đầu tư, phát triển sản xuất trên địa bàn. Hiện đã có 3 công ty, 2 xưởng may mặc hoạt động thu hút hàng nghìn lao động trong xã và các địa phương lân cận đến làm việc, với thu nhập ổn định từ 5 – 7 triệu/người/tháng. Nhờ vậy, kinh tế người dân ngày càng phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%. Đời sống kinh tế của nhân dân nâng cao, có điều kiện tốt hơn để đóng góp xây dựng và nâng cao các tiêu chí NTM.

Các doanh nghiệp về đầu tư, phát triển sản xuất trên địa bàn  thu hút hàng nghìn lao động

Từ năm 2015 đến nay, nhân dân trong xã đóng góp xã hội hóa xây dựng các công trình lên đến hàng tỷ đồng, qua đó giúp xã Thụy Phúc hoàn thành 11/11 tiêu chí NTM nâng cao.

 Trên cơ sở đó, Thụy Phúc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa