Đề án chuyển đổi đất trồng lúa sang phát triển cây trồng có hiệu quả giai đoạn 2019-2025

Thứ 3, 03.09.2019 | 18:04:47
151 lượt xem

Chiều 3-9, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi đất trồng lúa sang phát triển cây trồng có hiệu quả kinh tế cao giai đoạn 2019 – 2025 và những năm tiếp theo. Chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tính đến hết năm 2018, tổng diện tích đất trồng lúa của Thái Bình là gần 79 nghìn ha, chiếm 70% tổng diện tích đất gieo trồng. tuy nhiên hiện chưa có sản phẩm gạo nào có thương hiệu đủ mạnh để cạnh tranh, trong khi đó một số diện tích trồng rau màu, cây ăn quả cho thu nhập gấp nhiều lần so với cấy lúa. 

Chủ trương chuyển một số diện tích đất lúa sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm tạo ra giá trị cao hơn, tạo chuỗi liên kết, tăng hiệu quả sử dụng đất và đời sống của nhân dân, trên quan điểm vẫn đảm bảo an ninh lương thực và an sinh xã hội. Việc lựa chọn loại cây trồng, con nuôi phải phù hợp điều kiện khí hậu trong địa bàn và có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Mục tiêu của đề án đến năm 2030 chuyển đổi khoảng 28 nghìn ha đất lúa sang trồng cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn, 3700 ha chuyển sang trồng cỏ phục vụ phát triển đàn trâu bò thương phẩm, 1098 ha dành nuôi trồng thủy sản, 7400 ha đất cho phi nông nghiệp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉnh sửa rõ ràng hơn quan điểm, mục tiêu, và giải pháp của đề án, làm rõ các loại đất nào chuyển đổi, chuyển đổi sang trồng cây gì, con gì để nhân dân tích cực tham gia và thực hiện đúng theo chủ trương của đề án./.

Thanh Giang 

  • Từ khóa