Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 dự kiến 2 con số

Thứ 5, 22.08.2019 | 18:24:03
69 lượt xem

Sáng 22-8, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban tổng kết công tác kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX chủ trì cuộc họp với các thành viên Tiểu ban thảo luận về tình hình triển khai, xây dựng Dự thảo báo cáo của Tiểu ban liên quan đến tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ

Đến hết ngày 21/8/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được 17 ý kiến tham gia của các thành viên tiểu ban, thành viên tổ giúp việc của tiểu ban và các sở, ngành được xin ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo lần 2. 


Về đánh giá kết quả giai đoạn 2016 – 2020, tăng trưởng kinh tế đạt 10,42%/năm. Theo dự kiến của Cục Thống kê, đến năm 2020 dân số toàn tỉnh đạt 1 triệu 870 nghìn người, GRDP đạt khoảng 88.790 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt gần 48 triệu đồng/người/năm, tương đương 2.150 USD. Về dự kiến chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 – 2025, tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ là 10,8%/năm. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, báo cáo của Tiểu ban phải đánh giá được tất cả các kết quả đã thực hiện trong cả nhiệm kỳ, đưa ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Đồng chí lưu ý tổ giúp việc nghiên cứu kỹ về chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người, phân tích nguyên nhân của chỉ tiêu nào không đạt. Các chỉ tiêu như dân số trung bình, diện tích nhà ở bình quân nên đưa vào biểu thống kê. Có đánh giá rõ ràng về việc thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế. 

Về đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải nêu rõ việc xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.  Xây dựng Chính phủ điện tử và Đô thị thông minh sẽ quyết định sự phát triển, cải tạo bộ mặt nông thôn theo mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiện toàn lại tiểu ban, phân công thành 3 nhóm, tổ giúp việc có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo gửi cho 3 nhóm để trên cơ sở đó các thành viên tham gia ý kiến cụ thể hơn./.

Cao Biền

  • Từ khóa