Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình

Thứ 3, 13.08.2019 | 17:36:04
125 lượt xem

Chiều 13-8, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo hiện trạng và đề xuất chủ trương xây dựng các dịch vụ của đô thị thông minh tỉnh Thái Bình đến năm 2025. Dự họp có đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Về cơ sở hạ tầng dùng chung, Hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông tỉnh Thái Bình được triển khai tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, sử dụng trong toàn tỉnh, đảm bảo liên thông 3 cấp tỉnh, huyện, xã từ năm 2016. Đến nay, đã cấp hơn 2.400 chứng thư số cho các tổ chức để thực hiện xác thực văn bản điện tử, kê khai thuế điện tử và kê khai bảo hiểm xã hội qua mạng, cấp hơn 2.500 chứng thư số cho các cá nhân để đẩy mạnh việc ký số văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, hơn 800 bác sỹ đã thực hiện ký số bệnh án điện tử trong ngành Y tế tỉnh Thái Bình. 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất sẽ dùng khái niệm “đô thị thông minh” thay cho khái niệm “thành phố thông minh”. Đồng thời nhấn mạnh, xây dựng đô thị thông minh thời điểm này là cần thiết, giúp cơ quan Nhà nước có công cụ quản lý xã hội một cách hữu ích. Đồng chí cho rằng khi xây dựng Đề án cần có đánh giá thêm về các cuộc họp trực tuyến, hệ thống camera giám sát, quản lý người bệnh bằng công nghệ thông tin trong ngành Y tế như thế nào. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện cơ chế chính sách về xây dựng khung kiến trúc đô thị thông minh và hệ thống chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh. 

Cần đặt vấn đề lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, giám sát các trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận 1 cửa, camera giao thông, phòng họp không giấy tờ, phần mềm quản lý báo chí, các dự án đầu tư công, phân tích mạng xã hội, phần mềm dành cho người khiếm thị… tổng hợp báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi có chủ trương sẽ xây dựng thành Đề án trình UBND tỉnh để giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện./.

Cao Biền 

  • Từ khóa