Tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 10.200 tỷ đồng

Thứ 6, 09.08.2019 | 17:42:09
155 lượt xem

Từ đầu năm đến nay, nhờ sự tích cực vào cuộc của các cấp các ngành trong việc thu hút đầu tư và cải cách hành chính, tổng vốn đăng ký đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh đạt hơn 10.200 tỷ đồng, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tốt.

Cụ thể, UBND tỉnh đã thực hiện phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hơn 80 dự án. Trong khi đó, về phát triển doanh nghiệp tỉnh cũng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 539 doanh nghiệp và 65 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký mới đạt hơn 5.800 tỷ đồng, bằng 106,5% về số lượng doanh nghiệp và bằng 260% về vốn đăng mới so với cùng kỳ. 

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, UBND tỉnh chỉ đạo duy trì hiệu quả hoạt động đường dây nóng của UBND tỉnh, các sở, ngành và huyện, thành phố. Đồng thời tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các Trung tâm phục vụ hành chính công.

Cao Biền 

  • Từ khóa