Kế hoạch triển khai Khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco – Thái Bình

Thứ 3, 06.08.2019 | 15:49:32
856 lượt xem

Chiều ngày 06/8/2019, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thảo luận về kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thaco – Thái Bình. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện Dự án Khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco – Thái Bình

Công ty TNHH đầu tư khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco – Thái Bình, Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 924 ngày 24/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó đã phân công rõ nhiệm vụ của các sở, ngành, UBND huyện Quỳnh Phụ và Công ty TNHH đầu tư khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco – Thái Bình, xin ý kiến UBND tỉnh. 

Tiếp đó, UBND huyện Quỳnh Phụ báo cáo tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng và những khó khăn, vướng mắc. Về khu tái định cư đã cơ bản đạt tiến độ đề ra, san lấp mặt bằng đạt hơn 80%, dự kiến đến tháng 10 tới sẽ hoàn thành các hạng mục như đường giao thông, điện, nước, cây xanh. 

Đại diện huyện Quỳnh Phụ báo cáo tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đến thời điểm này việc triển khai xây dựng khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco – Thái Bình đã đầy đủ các thủ tục pháp lý. Đồng chí yêu cầu trước mắt cần tập trung vào 2 việc, thứ nhất giao UBND huyện Quỳnh Phụ thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, lập kế hoạch và tiến độ triển khai thực hiện, nỗ lực đến tháng 12 sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ diện tích 194,36 ha, bên cạnh đó cần tiếp tục đảm bảo tiến độ khu tái định cư. 

 Khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco – Thái Bình mở ra sẽ tác động mạnh đến đời sống và canh tác của người dân

Đồng chí Chủ tịch UBND cũng giao huyện Quỳnh Phụ đề xuất chính sách an sinh xã hội đảm bảo có hiệu quả, tuyệt đối không để những người dân bị thu hồi đất lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Việc thứ 2 là giao các sở, ngành phối hợp với huyện Quỳnh Phụ nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục bàn giao đất cho Công ty TNHH đầu tư khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco – Thái Bình xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 10 vào vùng dự án, việc này phải tiến hành song song với công tác giải phóng mặt bằng. Các xã An Ninh, An Cầu và An Thái phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân, đồng thời đưa ra những kiến nghị đề xuất đáp ứng tình hình thực tế và yêu cầu của người dân.

Cao Biền 

  • Từ khóa