7 tháng năm 2019 tỉnh Thái Bình thành lập mới 544 doanh nghiệp

Thứ 3, 06.08.2019 | 15:34:35
207 lượt xem

Tính chung 7 tháng năm 2019, cả nước có 79.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 999.000 tỷ đồng, đây là mức cao nhất trong những năm trở lại đây. Riêng tại tỉnh Thái Bình trong 7 tháng qua, thành lập mới 544 doanh nghiệp, tăng 7,3% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đăng ký đầu tư của các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong 7 tháng năm 2019 là trên 5.800 tỷ đồng, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2018. Đây cũng là mức tăng kỷ lục. Như vậy, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,66 tỷ đồng, điều này dự báo sức khỏe tốt hơn, năng lực tốt hơn của các doanh nghiệp gia nhập thị trường. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, số lượng doanh nghiệp thành lập lớn thể hiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Thái Bình tiếp tục được cải thiện, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.

Thu Hà 

  • Từ khóa