Dân vận chính quyền trong phát triển kinh tế xã hội

Thứ 2, 05.08.2019 | 18:07:07
319 lượt xem

Có thể nói, dân vận tốt sẽ tạo sự đồng thuận của nhân dân, thước đo hiệu quả công tác dân vận chính là mức độ đồng thuận của nhân dân với chính quyền các cấp và với cả hệ thống chính trị. Để đạt được điều đó, công tác dân vận chính quyền giữ vai trò rất quan trọng. Các đoàn thể tích cực hoạt động để cùng chính quyền xây dựng sự đồng thuận xã hội.

Tuyến đường bộ ven biển đoạn đi qua huyện Thái Thụy có tổng chiều dài trên 20km. Để thực hiện dự án này thì trên 700 hộ dân của 6 xã nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng, trong đó gần 200 hộ phải nhượng lại đất ở với diện tích gần 20.000m2. Thế nhưng chỉ sau hơn 6 tháng triển khai thực hiện, huyện Thái Thụy đã giải phóng mặt bằng được trên 19km. Đó là minh chứng cho hiệu quả của công tác dân vận chính quyền ở địa phương này. 

Ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thái Thụy : Trong giải phóng mặt bằng luôn tiềm ẩn những khó khăn. Nhưng nếu người dân hiểu đúng các chủ trương, chính sách và việc thực hiện công khai thì lại rất nhanh.Trong công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng. Huyện ủy Thái Thụy luôn xác định mỗi cán bộ được phân công nhiệm vụ phải bám nắm địa bàn để không chỉ nói cho dân hiểu, làm để dân tin, mà trong từng nhiệm vụ cụ thể công tác tuyên truyền, vận động phải bền bỉ, hiệu quả, làm thế nào để người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ về các chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chỉ có như vậy mới nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. 

Ông Nguyễn Như Quang - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Thái Thụy : Hàng loạt dự án như khu kinh tế Thái Bình, đường ven biển, nhà máy nhiệt điện, xây dựng nông thôn mới đều được người dân đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng. Đó là minh chứng cho công tác dân vận chính quyền ở huyện Thái Thụy thời gian qua.

Không chỉ ở huyện Thái Thụy, thời gian qua công tác dân vận chính quyền đã được các địa phương của tỉnh Thái Bình thực hiện hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, công tác cải cách hành chính và việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội. 

Ông Nguyễn Tiến Quyền - Phó chủ tịch UBND huyện Thái Thụy : Nhiều việc chính quyền phải chủ trì để đối thoại với người dân, làm người cho người dân hiểu đúng những lợi ích mà các chính sách mang lại để từ đó họ ủng hộ và làm theo.Ông Tô Quý Bôn - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Tiền Hải : Khi người dân hiểu thì sẽ đồng thuận và như vậy mới huy động được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế.Công tác dân vận chính quyền phải là một trong những tiêu chí xếp loại thi đua hằng năm của các địa phương, đơn vị. Có chế độ khen thưởng thích đáng đối với cán bộ, công chức làm tốt công tác dân vận, được nhân dân yêu mến, tin cậy. Đồng thời, có biện pháp xử lý đối với những cán bộ, công chức bị nhân dân phản ánh về thái độ cư xử vô cảm với dân hoặc gây khó khăn trong quá trình giải quyết công việc. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức để hạn chế trường hợp thiếu trách nhiệm với dân. Có như vậy, công tác dân vận chính quyền mới thực sự phát huy hiệu quả./.

 Hữu Phước

  • Từ khóa