Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình

Thứ 5, 27.06.2019 | 17:27:18
348 lượt xem

Sáng ngày 27/6, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe đơn vị tư vấn báo cáo lần cuối Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Như vậy sau 5 tháng triển khai thực hiện, Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn 2050 đã cơ bản hoàn thành. Trên cơ sở đơn vị tư vấn nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành địa phương liên quan để bổ sung hoàn chỉnh, chi tiết về quy hoạch hệ thống giao thông đối ngoại, kết nối Khu kinh tế với khu vực nội tỉnh và các tỉnh, thành phố vùng Duyên hải Bắc bộ và hệ thống giao thông đối nội kết nối giữa các khu chức năng trong Khu kinh tế, đảm bảo đồng bộ, phù hợp với các quy hoạch Quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển Khu kinh tế và lâu dài. Đồ án đã điều chỉnh tăng diện tích đất quy hoạch dành cho phát triển công nghiệp trong Khu kinh tế lên 8.020ha.

Sau khi Đồ án Quy hoạch được HĐND tỉnh thông qua, sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với mục tiêu trong tháng 7, chậm nhất là đầu tháng 8 sẽ có Quy hoạch chung để làm cơ sở xây dựng Quy hoạch chi tiết và thu hút đầu tư.

Thu Hà 

  • Từ khóa