Sáu tháng năm 2019, Chi cục Hải quan Thái Bình thu nộp ngân sách 600 tỷ đồng

Thứ 4, 26.06.2019 | 10:07:05
314 lượt xem

Nuôi dưỡng nguồn thu, hạn chế phát sinh nợ đọng mới là một trong những giải pháp của Chi cục hải quan Thái Bình nhằm góp phần làm tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Theo đó, Chi cục thực hiện khai thác tốt nguồn thu bền vững đối với các doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục. Chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến số thu, đề ra các giải pháp xử lý trong từng thời điểm. Tập trung chống thất thu qua công tác kiểm tra, rà soát lĩnh vực miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế, nhất là đối với các dự án ưu đãi đầu tư. Thực hiện kiểm tra công tác quyết toán việc nhập khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế. Rà soát nợ đọng, thực hiện quyết liệt các biện pháp đốc thu khi phát sinh, không để phát sinh nợ đọng xấu; tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật, qua đó đảm bảo công tác thu đúng, thu đủ tiền thuế cho ngân sách. 

6 tháng năm 2019, Chi cục hải quan Thái Bình thu nộp ngân sách Nhà nước  600 tỷ đồng, đạt trên 50% kế hoạch pháp lệnh giao.

Duy Huy

  • Từ khóa