Kiến Xương phát triển cụm công nghiệp

Thứ 4, 26.06.2019 | 09:52:04
96 lượt xem

Huyện Kiến Xương huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển 7 cụm công nghiệp, với quy mô diện tích mỗi cụm từ 40 đến 70ha, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Điển hình như ở cụm công nghiệp Vũ Quý và Trung Nê thu hút được nhà đầu tư hạ tầng là Công ty Cổ phần Giang Sơn Thái Bình và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô. Hiện tại, các nhà đầu tư đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai lập dự án đầu tư, sau khi được phê duyệt sẽ triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và kêu gọi thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Xã hội hóa xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường số 3 cụm công nghiệp Vũ Ninh, với số tiền đóng góp của doanh nghiệp là gần 6 tỷ đồng. 

Đến nay, cụm công nghiệp Vũ Ninh, Vũ Quý, Thanh Tân đã có các dự án triển khai sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực. Cụm công nghiệp Vũ Ninh có gần chục dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tổng mức đầu tư 1.225 tỷ đồng; dự kiến thu hút khoảng 7.600 lao động tham gia. Hay 4 nhà máy may của Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái tại cụm công nghiệp Thanh Tân đang tạo việc làm ổn định cho 2000 lao động, với mức lương 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Duy Huy

  • Từ khóa