Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình làm việc với Công ty Cổ phần Giống chăn nuôi Thái Bình

Thứ 3, 25.06.2019 | 18:16:04
417 lượt xem

Tại buổi làm việc với công ty Cổ phần giống chăn nuôi Thái Bình vào sáng ngày 25/6, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình giao trách nhiệm cho đơn vị phải bảo tồn và phát triển đàn bò giống chất lượng cho tỉnh.

Công ty CP giống chăn nuôi Thái Bình có đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong triển khai dự án về chăn nuôi bò vỗ béo, sinh sản, vì vậy, được tỉnh giao trách nhiệm nuôi giữ đàn bò cái sinh sản quy mô 100 con do UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ quan trọng, Công ty CP giống chăn nuôi Thái Bình phải có trách nhiệm nuôi thành công đàn bò giống này. Đây sẽ là mô hình mẫu để phát triển theo định hướng chung của tỉnh, sau này áp dụng cho các hộ chăn nuôi. Đồng chí yêu cầu, công ty phải thực hiện 3 nhiệm vụ chính đó là: Bảo tồn đàn bò giống; có trách nhiệm nhân giống; hình thành đàn bò giống chất lượng để cung cấp con giống cho các hộ chăn nuôi trong tỉnh.

Với cách thức tỉnh sẽ ứng 100 con bò giống cho Công ty Cổ phần giống chăn nuôi Thái Bình, số giống này sẽ được quy đổi thành tiền và ứng 1 phần vốn. Công ty có trách nhiệm cải tạo chuồng trại, mua sắm thiết bị, máy móc, nghiên cứu áp dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi và đến thời điểm nhất định có nghĩa vụ hoàn trả đủ tiền giống và tiền vốn tỉnh đã cấp. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò theo quy trình tuần hoàn, vừa giảm chi phí chăn nuôi, an toàn dịch bệnh, vừa bảo đảm vấn đề môi trường./.

Thu Hà 

  • Từ khóa