Sản xuất Nitrat Amoni tăng cao

Thứ 3, 25.06.2019 | 15:34:38
323 lượt xem

Nhờ đẩy mạnh các giải pháp sản xuất kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2019, Nhà máy sản xuất Amon nitrat, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy đạt mức tăng trưởng khá với sản phẩm nitrat amoni tăng 46,7% so với năm 2018.

Với mức tăng này, Nitrat amoni trở thành một trong những sản phẩm công nghiệp có mức tăng cao nhất tại Thái Bình. Nhằm ổn định và nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, Tổng công ty hóa chất mỏ đã và đang phối hợp với các nhà máy sản xuất vật liệu nổ công nghiệp quân đội tiêu thụ tối đa sản lượng Nitrat Amon đồng thời xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu sang Ốtxtrâylia, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Campuchia, Philippines…  Phối hợp với một số nhà sản xuất phân bón trong nước thúc đẩy nghiên cứu phát triển thêm các dòng phân bón mới có sử dụng thành phần Nitrat Amon như phân bón NPK, phân bón lỏng, phân bón đạm hai lá. Ngoài ra sẽ tiếp tục đầu tư lắp đặt hệ thống sang chiết Axit Nitric là sản phẩm trung gian của Nhà máy để thuận tiện cho việc vận chuyển tiêu thụ sản phẩm./.

Cao Biền 

  • Từ khóa