Thực hiện đồng bộ các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước

Thứ 2, 17.06.2019 | 18:46:38
192 lượt xem

Sáng ngày 17/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, UBND tỉnh đã họp thảo luận về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách cả năm 2019; Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công và Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Theo báo cáo tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình 6 tháng ước thực hiện hơn 9.200 tỷ đồng, tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện hơn 8.200 tỷ đồng, thu nội địa ước đạt trên 3.240 tỷ đồng, bằng 51,3% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện hơn 5.900 tỷ đồng. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước. Dự kiến có 12/15 khoản thu, sắc thuế thu đạt trên 50% dự toán năm. 

Dự kiến cả năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình ước thực hiện hơn 16.800 tỷ đồng, thu nội địa đạt trên 7.340 tỷ đồng, tăng 16,3% dự toán giao đầu năm. 

Về vấn đề này, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành thuế và các địa phương tổ chức khai thác tốt các nguồn thu, thực hiện đồng bộ các biện pháp chống thất thu ngân sách. Điều hành tài chính – ngân sách linh hoạt theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước, Luật đầu tư công. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư công, lưu ý các địa phương kiểm soát và tránh phát sinh nợ xây dựng cơ bản./.

Cao Biền

  • Từ khóa