Tình hình thực hiện các dự án đầu tư quan trọng tại 3 Ban quản lý dự án của tỉnh

Thứ 4, 12.06.2019 | 18:10:37
35 lượt xem

Sáng ngày 12/6, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thảo luận về tình hình thực hiện các dự án đầu tư quan trọng tại 3 Ban quản lý dự án của tỉnh.

Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, hiện có 13 dự án bố trí kế hoạch vốn năm 2019 với số tiền hơn 296 tỷ đồng và 110 tỷ đồng vốn ứng trước, vay Quỹ đầu tư phát triển. Khối lượng thực hiện đến hết 5 tháng đầu năm 2019 là gần 268 tỷ đồng. 

Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, hiện có 17 dự án, nhiệm vụ bố trí kế hoạch vốn năm 2019 là hơn 433 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đến hết 5 tháng là hơn 22 tỷ đồng. 

Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, có 12 dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2019 là hơn 50 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đến hết 5 tháng là gần 55 tỷ đồng. 

Nhìn chung kế hoạch đầu tư công những năm gần đây chủ yếu bố trí thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, bố trí các dự án dự kiến hoàn thành trong năm, rất hạn chế các dự án khởi công mới nên khối lượng thực hiện và giải ngân hàng năm khá tốt. 

Sau khi các đại biểu thảo luận về phương án bố trí vốn cho các dự án, những khó khăn và vấn đề đặt ra, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cả 3 Ban Ban quản lý dự án rà soát lại từng công trình cụ thể và các kế hoạch bố trí vốn. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đôn đốc nhà thầu tập trung thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình. Phối hợp với các địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư trong vùng dự án của các tuyến đường. Chủ động nghiên cứu, xem xét, đề xuất thời gian triển khai xây dựng tuyến đường QL10 mới đoạn từ thành phố đến Cầu Nghìn. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp rà soát các công trình chưa triển khai, đề xuất phương án bố trí vốn cho công trình cấp bách. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu phương án xử lý cấp bách các công trình đê điều.

Cao Biền 

  • Từ khóa