Thi đua lao động, sáng tạo theo gương Bác

Thứ 7, 08.06.2019 | 09:36:17
187 lượt xem

Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, Sở KH&CN Thái Bình phối hợp cùng các doanh nghiệp nêu cao tinh thần tiết kiệm, sáng tạo các sản phẩm hữu ích phục vụ sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ở doanh nghiệp tư nhân điện cơ Thiên Thuận, huyện Thái Thụy, tinh thần tiết kiệm được đặt lên hàng đầu. Đó không chỉ là tiết kiệm nguyên vật liệu, tiết kiệm thời gian trong sản xuất mà phương châm tiết kiệm đó còn được thực hiện trong các sản phẩm sáng tạo của doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Như Lĩnh, hiện nay các sản phẩm như máy thái cỏ, máy băm bèo, máy tuốt lạc và nhiều loại máy khác do doanh nghiệp chế tạo đang hướng tới mục tiêu tiết kiệm thời gian, công sức trong sản xuất nông nghiệp cho người dân. 

Ông Nguyễn Như Lĩnh, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Điện cơ Thiên Thuận, huyện Thái Thụy: Chúng tôi học Bác ở đức tính cần cù, chịu khó nghiên cứu sáng tạo, luôn luôn nghĩ làm sao mình làm ra những sản phẩm phục vụ thật tốt cho người lao động.

Còn ông Vũ Công Đình, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải - một người đã áp dụng thành công khoa học kỹ thuật vào việc ương nuôi giống thủy sản.

Ông Vũ Công Đình, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải: Là doanh nghiệp tư nhân, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật ngao sinh sản và ngao thương phẩm của Sở Khoa học và công nghệ. Trước kia chúng tôi làm con ngao nó chỉ đạt 10%, thì khi được chuyển giao thì bây giờ đạt xuống đáy tỷ lệ khoảng 30%.

Khoa học công nghệ phải được áp dụng và kiểm nghiệm trong thực tiễn. Nếu nghiên cứu xong mà không đem áp dụng được trong sản xuất thì chỉ mới là khoa học một nửa. Thấm nhuần lời dạy của Người, thời gian qua Sở KH&CN cùng các doanh nghiệp, cá nhân không ngừng ứng dụng các thành tựu. Khoa học vào trong sản xuất, đưa khoa học công nghệ và tri thức trở thành động lực trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là khi nhân loại đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên toàn cầu hóa và kinh tế tri thức. 

Ông Nguyễn Mạnh Khương –Phó giám đốc Sở KH&CN Thái Bình: Từ khi được học tập tư tưởng tấm gương, phong cách đạo đức của Hồ Chủ tịch thì hoạt động triển khai hoạt động KH&CN của chúng tôi hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm trọng tâm, triển khai những đề tài ứng dụng, xây dựng các mô hình tạo ra nhiều sản phẩm mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm địa phương, phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội và xây dựng NTM hiện nay.

Sáng tạo và thực hành tiết kiệm nhằm tăng năng suất lao động, sản xuất thêm nhiều hàng hóa đã trở thành phương châm của nhiều doanh nghiệp, đơn vị - trong đó có ngành khoa học công nghệ. Đó cũng là hành động hiện thực hóa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề “nhanh, nhiều, tốt, rẻ”, đóng góp vào sự phát triển của đất nước./.

Ninh Thanh

  • Từ khóa