Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ 5, 16.05.2019 | 17:15:58
124 lượt xem

Sáng ngày 16.5, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành nghe và thảo luận về Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc lập quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình nhằm khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí trong việc kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các địa bàn lân cận, phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái biển, di tích lịch sử, văn hóa trong khu vực. Xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, địa bàn có tính đột phá của tỉnh Thái Bình. Làm cơ sở pháp lý để triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng, các dự án đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế. 

Các đại biểu đã tập trung phân tích về những vấn đề đặt ra đối với bản thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có thể phải điều chỉnh một số quy hoạch liên quan như nông thôn mới, vùng đô thị… 

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận bản thuyết minh chỉnh sửa lần này đã chú ý đến những quy hoạch ưu tiên, tạo sự phát triển bền vững. Đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu bản thuyết minh quy hoạch hoàn chỉnh cần thể hiện đầy đủ 7 khu chức năng của 1 khu kinh tế. Từ 7 khu chức năng này sẽ đề ra hiện trạng và định hướng phát triển trong tương lai. 

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giữ nguyên quy hoạch Khu trung tâm điện lực Thái Bình, giảm diện tích các khu công nghiệp khoảng 1000ha, tuy nhiên cần giải trình rõ hơn về việc giảm này. Về các khu đô thị, tập trung cho thị trấn Diêm Điền và thị trấn Tiền Hải trên cơ sở tôn trọng quy hoạch chung đã được phê duyệt của các địa phương này. Liên quan đến khu dân cư nông thôn, đồng chí yêu cầu làm rõ khu dân cư hiện hữu và khu dân cư phát triển sau này.

Video: 51619_OTHANG1.mp4

Về quy hoạch khu cảng biển, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần nghiên cứu chi tiết khu vực cảng Trà Lý và cảng Ba Lạt. Về khu dành cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản, phải xác định giữ diện tích đất sản xuất nông nghiệp gồm trồng lúa và nuôi trồng thủy hải sản. Liên quan đến vấn đề quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn cập nhật chính xác những quy hoạch đã được góp ý. Trong khi đó, về quy hoạch hạ tầng xã hội cần dựa trên những quy hoạch đã có, tập trung khai thác lợi thế của tuyến quốc lộ ven biển

Video: 51619_OTHANG2.mp4

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đơn vị tư vấn cần nghiên cứu và có quan điểm về khu xử lý rác thải, khu xử lý nước thải tập trung trên cơ sở phân tích về nhu cầu, định hướng phát triển và quỹ đất hiện trạng của Khu kinh tế. Tính đến và nghiên cứu phương án bố trí nhà tang lễ hoặc khu hỏa táng, điện táng dành cho Khu kinh tế. Tôn trọng và không điều chỉnh quy hoạch khu đất quốc phòng loại 1, chủ động đề xuất xin ý kiến về những vấn đề khó khăn hoặc chưa rõ.

Cao Biền 

  • Từ khóa