UBND tỉnh làm việc với chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh

Thứ 5, 08.11.2018 | 16:36:40
223 lượt xem

Chiều ngày 8/11, UBND tỉnh Thái Bình có buổi làm việc với Chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh nghe và cho ý kiến kết quả hoạt động 10 tháng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm. Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; lãnh đạo các sở ngành liên quan và các huyện, thành phố dự buổi làm việc.

Từ đầu năm đến nay, Chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, địa phương đôn đốc thu hồi nợ đến hạn để có vốn quay vòng. Tính đến ngày 31/10/2018, tổng nguồn vốn đạt hơn 2.730 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt  gần 2.730 tỷ đồng, tăng gần 7% so với đầu năm. Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, góp phần thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh.

 

Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được thời gian qua; đi sâu phân tích nguyên nhân của một số tồn tại, hạn chế như: nợ xấu có xu hướng tăng; công tác kiểm tra, giám sát có nơi, có lúc chưa đạt hiệu quả cao. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chi nhánh cần làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến tín dụng chính sách.

Video: 110818_ONGTHANG.mp4

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Chi nhánh cần làm tốt làm tốt công tác tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bình xét đối tượng cho vay bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đối tượng, sử dụng vốn hiệu quả; hạn chế nợ quá hạn, nợ xấu phát sinh; có giải pháp giải ngân cho vay mua nhà ở xã hội, cho vay hỗ trợ hộ khó khăn làm nhà ở. Các huyện, thành phố cần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban đại diện hội đồng quản trị cấp huyện, dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương để ủy thác đầu tư cho Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách, góp phần làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.

Duy Huy

  • Từ khóa