Giá tri sản xuất công nghiệp của tỉnh ước đạt trên 26.800 tỷ đồng

Thứ 7, 01.11.2014 | 16:37:51
437 lượt xem

Tính đến hết tháng 10/2014, giá tri sản xuất công nghiệp tỉnh Thái Bình ước đạt trên 26.800 tỷ đồng (tăng 9,51% so với cùng kỳ năm 2013) .

 

Những tháng cuối, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đang tập trung, dồn sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra, chủ yếu ở nhóm hàng: Công nghiệp khai khoáng tăng trên 31%; công nghiệp chế biến thực phẩm tăng 22,8%;  điện thương phẩm tăng 12%. Một số sản phẩm tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2013 như: Áo khoác, thịt đông lạnh, cát tự nhiên, gạch ốp lát . Một số mặt hàng giảm nhẹ như: Bia, tôm đông lạnh, khí tự nhiên, gạc xây. Các khu công nghiệp sản xuất tập trung duy trì sản xuất ổn định, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn tỉnh.

  Mai Liên

  • Từ khóa