Chỉ thị số 27 cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp

Thứ 6, 31.10.2014 | 08:31:06
452 lượt xem

Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 30/10/2014 về việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp và thủ tục đầu tư.

Nội dung chi tiết xem tại đây


  • Từ khóa