Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tổng thể đầu tư giai đoạn 2011-2013 tại Thái Bình

Thứ 2, 27.10.2014 | 11:09:21
459 lượt xem

Sáng ngày 27/10, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tổng thể đầu tư giai đoạn 2011-2013 tại tỉnh Thái Bình. Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

Nhiệm vụ chính của Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư; tình hình chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lí hoạt động đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình; tình hình thực hiện Chỉ thị số 1792 ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lí đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ; tình hình hoạt động và sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; kiểm tra hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

 Sau buổi làm việc với UBND tỉnh, trong thời gian 2 tuần, Đoàn công tác sẽ  kiểm tra tình hình quản lí, đầu tư dự án tại một số Sở, ngành, huyện, thành phố về tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2013.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, Sở, ngành, đơn vị  được kiểm tra cần bám sát kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Đoàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện báo cáo đầu tư giai đoạn 2011-2013, đảm bảo theo đúng yêu cầu của Đoàn công tác. 

 Duy Huy

 

 

 

  • Từ khóa