Sửa đổi gói tín dụng 30.000 tỷ đồng: Đề xuất thêm nhiều đối tượng ưu đãi

Thứ 5, 16.10.2014 | 08:37:34
556 lượt xem

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, trong đó đã bổ sung thêm nhiều đối tượng được cũng như nới điều kiện, thời hạn được hưởng lãi suất ưu đãi từ gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng.

Cụ thể, so với quy định hiện hành, dự thảo bổ sung thêm 3 nhóm đối tượng được vay vốn từ gói tín dụng 30.000 tỷ đồng. Thứ nhất là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động có thu nhập thấp nhưng khó khăn về nhà ở, khi mua nhà ở thương mại tại các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tổng giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng. Thứ hai là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch đang khó khăn về nhà ở nhưng chưa được nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức được vay để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình. Thứ ba là hộ gia đình, cá nhân có phương án đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội phù hợp với quy định của pháp luật để cho thuê, cho thuê mua và để bán cho các đối tượng là công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh và các đối tượng khác thuộc diện được giải quyết nhà ở xã hội theo quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo thông tư mới cũng cho phép các ngân hàng thương mại cổ phần theo chỉ định của NHNN được tham gia cho vay bên cạnh 5 ngân hàng thương mại nhà nước. Điều kiện cho vay cũng mở hơn khi dự thảo thông tư mới bỏ quy định nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m², giá bán dưới 15 triệu đồng/m². Theo đó, các khách hàng cá nhân “có mục đích vay vốn để trả các khoản tiền chưa thanh toán với chủ đầu tư phát sinh kể từ ngày 21-8-2014 để mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng” cũng sẽ được vay vốn từ gói tín dụng này.

 Theo sggp.org.vn


 

  • Từ khóa