Quyết định số 2252 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông

Thứ 3, 07.10.2014 | 08:02:53
714 lượt xem

 Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 về việc bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2020.

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa