UBND tỉnh nghe Sở NN&PTNT báo cáo Đề án sản xuất vụ xuân - hè năm 2015 cùng một số nội dung quan trọng khác

Thứ 4, 24.09.2014 | 17:14:00
770 lượt xem

Sáng ngày 24/9, UBND tỉnh nghe: Sở NN& PTNT báo cáo Đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2015 và Dự thảo Đề án kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; Sở TN&MT báo cáo Đề án điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất loại hình thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Đồng chí Phạm Văn Sinh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị . Các đồng chí Phạm Văn Ca và Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị.

Tại cuộc họp, Sở NN & PTNT nhấn mạnh đến nét mới trong kế hoạch sản xuất vụ xuân 2015: Mở rộng diện tích gieo thẳng từ 32.000 ha trở lên trong tổng số kế hoạch gieo cấy lúa xuân 79.500 ha. Mở rộng diện tích cây màu xuân, cây màu vụ hè. Chú trọng tới giải pháp phòng rét cho mạ và lúa mới cấy ở vụ xuân, tăng cường các biện pháp diệt chuột. Không đề xuất chủ trương hỗ trợ thuốc trừ cỏ như mọi năm. Về Đề án kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm sẽ tổ chức quy hoạch thành các điểm giết mổ tập trung, đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Dự kiến từ năm 2016 - 2020, thực hiện quản lý, kiểm soát giết mổ tại 100% số cơ sở giết mổ đã xây dựng.

SởTN&MT báo cáo Đề án điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất loại hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Qua đây nhấn mạnh tới thực trạng tổng lượng rác thải trên địa bàn tỉnh khoảng 650 tấn/ngày. Cả tỉnh có khoảng 380 bãi rác tự phát không đảm bảo vệ sinh môi trường. Dự kiến đến năm 2020, Thái Bình lựa chọn loại hình xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn và khu vực thị trấn theo công nghệ lò đốt kết hợp chôn lấp, đảm bảo tỷ lệ chôn lấp không quá 20% tổng khối lượng rác thải phát sinh.

Sau khi nghe đại biểu tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các Đề án, đồng chí Phạm Văn Sinh - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp: Tiếp thu bổ sung các ý kiến đã thảo luận. Thực hiện việc quản lý thị trường thuốc bảo vệ thực vật, điều hành công tác thủy nông một cách nghiêm túc. Trong chỉ đạo cần quyết liệt về vấn đề thực hiện nghiêm lịch thời vụ.

Về Đề án kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Chú trọng các giải pháp thực hiện để Đề án có thể triển khai trong thực tiễn cho phù hợp, có tính khả thi với mục tiêu đưa tỷ lệ giết mổ tập trung tăng dần qua các năm, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh ô nhiễm môi trường. Việc xây dựng các khu giết mổ tập trung phải gắn với công tác quy hoạch cụ thể sao cho đồng bộ.

Đối với Đề án thu gom và xử lý rác thải, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất ban hành Đề án nhưng yêu cầu: Cần điều chỉnh mang tính lâu dài đến năm 2020 và sau năm 2020. Trước mắt, vẫn là hướng tập trung xử lý theo quy mô nhỏ nhưng dứt khoát tiến tới hạn chế và không thực hiện chôn lấp rác thải. Tỉnh sẽ có cơ chế khuyến khích xây dựng lò đốt rác liên xã. Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải.

            Mai Liên 

  • Từ khóa