Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh phát động phong trào thi đua

Thứ 7, 13.09.2014 | 15:36:04
669 lượt xem

Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Doanh nghiệp, doanh nhân năng động đoàn kết đổi mới, duy trì và phát triển ổn định sản xuất kinh doanh xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”.

Các Đảng bộ cơ sở tập trung củng cố nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với đăng ký việc làm cụ thể theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện kế hoạch khắc phục thiếu sót khuyết điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; xây dựng các gương tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, tăng cường công tác củng cố phát triển cơ sở Đảng và đảng viên, phấn đấu đến Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ 3 phát triển ít nhất 2 tổ chức cơ sở Đảng, phát triển 3 % - 5% số lượng đảng viên. Cấp uỷ, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tập trung rà soát xây dựng lộ trình tái cơ cấu doanh nghiệp về quy mô tổ chức bộ máy, sản phẩm, lao động và thị trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, phấn đấu bình quân tăng trưởng từ 9% -10 %, nộp ngân sách tăng từ 7 % trở lên, 100% các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

PV

  • Từ khóa