UBND tỉnh nghe báo cáo việc đặt tên đường, tên phố của thị trấn Hưng Hà và Hưng Nhân

Thứ 4, 30.10.2019 | 17:23:35
404 lượt xem

Chiều 30-10, UBND tỉnh Thái Bình họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo việc đặt tên đường, tên phố của thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà. Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đề án về việc đặt tên các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân: Thị trấn Hưng Hà có tổng số 4 tuyến đường và 9 tuyến phố cần đặt tên, thị trấn Hưng Nhân có 4 tuyến đường và 5 tuyến phố cần đặt tên. Những tuyến đường, tuyến phố này được đặt theo tên danh nhân, nhân vật lịch sử; tên địa danh; tên di tích lịch sử - văn hóa.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận những nội dung còn ý kiến khác nhau của đề án, để tên đường, phố tương xứng với tầm quan trọng của danh nhân và đặc trưng văn hóa của huyện.

Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc đặt tên đường phố tại thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà là rất cần thiết, góp phần thực hiện tốt công tác quản lí đô thị, hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội và giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc. Đồng chí yêu cầu UBND huyện Hưng Hà khẩn trương rà soát lại về quy trình, thủ tục, hoàn chỉnh hồ sơ. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định lại để báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất. 

Tố Uyên

  • Từ khóa