Chính thức công nhận có nhãn hiệu tập thể “Tỏi Thái Thụy”

Thứ 4, 30.11.2016 | 16:04:39
805 lượt xem

Sau 2 năm triển khai dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Tỏi Thái Thụy tỉnh Thái Bình”, Hội nông dân huyện Thái Thụy đã chính thức làm chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể tỏi Thái Thụy.

Với vị trí địa lý và khí hậu đặc trưng của huyện ven biển, tỏi Thái Thụy (Thái Bình) là một loại cây trồng truyền thống có giá trị kinh tế cao, chiếm từ 5-10% diện tích cây màu toàn huyện. Tỏi Thái Thụy chính thức công nhận có nhãn hiệu tập thể.

Chăm sóc tỏi tại xã Thụy An, huyện Thái Thụy.

Việc quản lý, sử dụng và bảo hộ thương hiệu hàng nông sản, đặc biệt, nhãn hiệu tập thể “Tỏi Thái Thụy” có ý nghĩa rất quan trọng, giúp nông sản tăng khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân địa phương.

Phát huy vai trò quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể, Hội Nông dân huyện đã cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Tỏi Thái Thụy” cho 29 hộ hội viên nông dân của 5 xã: Thái Đô, Thái Nguyên, Thụy Tân, Thụy An, Thụy Dũng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký và có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn là 3 năm.

  • Từ khóa