Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ 2, 13.01.2020 | 17:50:11
46 lượt xem

Phấn đấu 100% tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh, 95% trở lên hội viên gương mẫu và gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa là những mục tiêu trọng tâm được Hội Cựu chiến binh (CCB) khối các cơ quan tỉnh đề ra trong năm 2020.

Năm 2019, cán bộ hội viên CCB khối các cơ quan tỉnh luôn giữ vững niềm tin,nêu cao tinh thần cảnh giác trước các âm của các thế lực thù địch. Tích cực tham gia các phong trào thi đua "CCB gương mẫu" và các cuộc vận động do các cấp phát động. Qua đánh giá, phân loại và bình xét năm 2019, có 39/39 tổ chức đạt trong sạch vững mạnh, trên 98% hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu, gần 99% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, hội CCB khối được xếp loại đơn vị trong sạch vững mạnh xuất sắc. 

Đánh giá lại những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận lại những tồn tại hạn chế. Hội CCB khối các cơ quan tỉnh đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm công tác hội năm 2020./.

Hữu Phước 

  • Từ khóa