Bảo lưu, phát triển nghề sản xuất muối truyền thống

Thứ 4, 04.12.2019 | 15:37:57
183 lượt xem

Cần sớm có câu trả lời cho việc duy trì phát triển hay dẹp bỏ nghề sản xuất muối? Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình khi đi khảo sát thực trạng sản xuất muối tại xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy trong sáng 4-12.

Thụy Hải là xã duy nhất của huyện Thái Thụy và tỉnh Thái Bình có nghề sản xuất muối phơi cát lọc nước, gắn liền với di tích “Bà Chúa Muối”, với tổng diện tích 50 ha; có thời điểm thu hút 340 hộ xã viên sản xuất muối, là thành viên của  Hợp tác xã Đại Đồng.

Tuy nhiên, những năm gần đây, do sản xuất muối kém hiệu quả cả về số lượng, chất lượng và giá cả cạnh tranh dẫn đến tình trạng nhân dân bỏ ruộng không sản xuất, để hoang hóa. Hiện nay, hợp tác xã còn 34 hộ sản xuất muối, với diện tích 4 ha. 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình chia sẻ khó khăn, ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm của Hợp tác xã Đại Đồng; phân tích tiềm năng lợi thế; gợi mở, nhấn mạnh 1 số vấn đề cần triển khai thực hiện, nhằm góp phần bảo lưu và phát triển nghề sản xuất muối. 

Video: 120419_OHAI2.mp4

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị chuyên môn kiểm định lại chất lượng muối của Thái Bình, xem còn đảm bảo 62 vi chất như đã được công bố trước đây, để tỉnh có  quyết sách phù hợp. Sở Công Thương phối hợp với các sở ngành và 2 huyện Thái Thụy, Tiền Hải đánh giá lại thực trạng nghề sản xuất muối trên địa bàn tỉnh, tham mưu giúp tỉnh định hướng, thu hút các nhà đầu tư, liên kết phát triển ngành muối. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan sớm tổ chức Hội thảo về duy trì, phát triển ngành muối của Thái Bình. 

Trước đó, đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng Đoàn công tác của tỉnh dâng hương tưởng niệm công lao của Tam phi Nguyễn Thị Nguyệt Ảnh, là vợ ba của vua Trần Anh Tông trong việc mở mang, phát triển nghề muối truyền thống địa phương, tại Phủ thờ Bà Chúa Muối, xã Thụy Hải.

Duy Huy 

  • Từ khóa