Xây dựng bảng giá đất tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2024

Thứ 5, 28.11.2019 | 17:03:12
385 lượt xem

Chiều 28-11, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Bảng giá đất chu kỳ 2020 - 2024 được xây dựng kế thừa bảng giá đất hiện hành và sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Trong đó, bảng giá đất nông nghiệp dự kiến có phân biệt mức giá đất nông nghiệp giữa địa bàn thành phố Thái Bình với địa bàn các huyện. Bảng giá đất ở tại nông thôn và tại đô thị được bổ sung các tuyến đường mới đầu tư xây dựng, các khu quy hoạch dân cư mới. Việc xây dựng bảng giá mới để phù hợp với giá đất thị trường, làm căn cứ để thực hiện các chính sách tài chính về đất đai thuận lợi hơn, phát huy nguồn lực từ đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình.

 Trên cơ sở ý kiến phân tích của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, bảng giá đất mới phải được xây dựng trên cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý. Đồng chí giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tính toán lại tất cả các vấn đề về bảng giá đất mới báo cáo UBND tỉnh xem xét./.

Cao Biền

  • Từ khóa