Giám sát thực hiện nhiệm vụ y tế

Thứ 4, 13.11.2019 | 15:29:51
60 lượt xem

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI, sáng 13-11, đồng chí Vũ Mạnh Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình cùng Đoàn công tác HĐND tỉnh giám sát tại Sở Y tế về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020.

Đoàn công tác HĐND tỉnh đi sâu giám sát một số vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm như: Xét nghiệm chất lượng nước đầu ra phục vụ sinh hoạt và đời sống; rà soát phân loại theo mức độ rủi ro của trang thiết bị y tế; Giải pháp của ngành trong việc tham mưu khắc phục vượt chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, dự kiến năm nay vượt hơn 203 tỷ đồng; nguy cơ mất chuẩn y tế xã; nâng cao chất lượng khám bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến y tế cơ sở; việc thực hiện các kết luận của kiểm toán. 

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình ghi nhận kết quả đạt được; yêu cầu Ngành Y tế cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính pháp luật của Nhà nước về công tác y tế; Chú trọng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ y bác sĩ;  nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế dự phòng; nâng cao chất lượng khám, điều trị và chất lượng các dịch vụ y tế; thực hiện mô hình bác sĩ gia đình; tăng cường đầu tư xây dựng và nâng cấp các bệnh viện và trạm y tế ở những địa bàn khó khăn; tăng cường thanh tra, kiểm tra giá thuốc, chất lượng thuốc, trang thiết bị y tế; rà soát sửa đổi các quy chế, quy định tại các đơn vị sau sáp nhập. 

Duy Huy 


  • Từ khóa