Tiến độ triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn, tổ dân phố

Thứ 5, 17.10.2019 | 15:48:15
188 lượt xem

Sáng 17-10, đồng chí Nguyễn Khắc Thận – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Nội vụ báo cáo tiến độ triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh biểu dương một số địa phương tổ chức bài bản, đạt kết quả cao. Đến nay đã có 49/53 xã và 468/480 thôn, tổ dân phố có tỷ lệ cử tri đồng ý trên 50%. Đồng chí yêu cầu đối với những địa phương đạt tỷ lệ cử tri đồng ý trên 50% khẩn trương hoàn thiện thủ tục, chuyển hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 30/10 để Sở Nội vụ thực hiện các công việc tiếp theo trình BTV Tỉnh ủy, đảm bảo đúng tiến độ. Đối với những xã đạt tỷ lệ cử tri đồng ý dưới 50% tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Nếu không thực hiện được đề xuất chuyển sang giai đoạn sau năm 2021. 

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh sửa đổi quy định để sắp xếp cán bộ cấp xã dôi dư sau sáp nhập, phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đối với cán bộ dôi dư không có nguyện vọng tiếp tục công tác, hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện, có phương án sắp xếp lại đơn vị y tế, giáo dục sau sáp nhập. Tăng cường tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, sáp nhập, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân.

Ninh Thanh

  • Từ khóa